Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Maria Malicka, Helena Larys-Pawińska i Michał Pluciński.