Widoczni od lewej: Zygmunt Noskowski jako Rautenstrauch, Elżbieta Łabuńska jako Hanna, żona Franciszka Hoeffnera i Bolesław Roslan jako Trevi.