Jedna ze scen przedstawienia. Widoczny m.in. Władysław Staszewski (z prawej).