Zygmunt Biesiadecki (z lewej) i Zygmunt Noskowski w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia St. Markiewicza.