Jedna ze scen przedstawienia. Widoczny m.in. Zbigniew Sawan. Fotografia St. Markiewicza.