Zofia Gryf-Olszewska i Zbigniew Sawan w jednej ze scen przedstawienia.