Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni m.in. Zofia Gryf-Olszewska (3.z lewej), Eugeniusz Solarski (1. z lewej), Wojciech Wojtecki (2. z lewej), Stanisława Kostecka (4. z prawej), Aniela Tarnowiczówna (3. z prawej) i Władysław Staszewski (siedzi przy biurku).