Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Władysław Woźnik, Stefania Skassówna i Władysław Staszewski.