Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Władysław Woźnik, Stefania Skassówna, Wacław Nowakowski, Roma Pawłowska i Władysław Staszewski.