Fragment przedstawienia. Siedzą Władysław Surzyński i Elżbieta Łabuńska. Stoją od lewej: Wiktor Biegański i Kazimierz Opaliński.