Zula Dywińska jako Dorota i Władysław Staszewski jako Filip w jednej ze scen przedstawienia.