Fragment jednej ze scen. Widoczni od lewej: Henryk Modrzewski, Władysław Staszewski, Zygmunt Kułakowski, Konstanty Pągowski, Stefan Turski, Tadeusz Kondrat.