Janina Piaskowska i Zbigniew Sawan w jednej ze scen przedstawienia.