Scena zbiorowa. Widoczni m.in.: Eugeniusz Solarski jako Hortensio (siedzi 2. z prawej na pierwszym planie), Juliusz Osterwa jako Petrucchio (1. z prawej na drugim planie), Hanka Ordonówna jako Katarzyna (2. z prawej na drugim planie), Irena Starkówna jako Bianka (siedzi 1. z lewej na drugim planie), Roman Hierowski jako Lucentio (siedzi 2. z lewej na drugim planie), Konstanty Pągowski jako Biondello (stoi na lewo za Ireną Starkówną) i Władysław Staszewski jako Grumio (stoi na prawo za Romanem Hierowskim).