Jerzy Roland (siedzi) i Bogusław Samborski (stoi) w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia Jana Malarskiego.