Ryszard Kierczyński (z lewej) i Zygmunt Noskowski w jednej ze scen przedstawienia.