Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni m.in. Emilia Jaworska jako Służąca (1. z lewej), Ada Kosmowska jako Babcia (stoi 3. z lewej), Maria Billiżanka jako Sekretarka (siedzi przy maszynie do pisania), Władysław Staszewski jako Wnuk.