Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Władysław Staszewski jako Marceli Erland, Zygmunt Modzelewski jako Karol Erland i Jerzy Kaliszewski jako Piotr Erland.