Scena zbiorowa. Widoczni m.in. Helena Hałacińska, Leopold Komornicki, Stanisław Milski, Mieczysław Węgrzyn.