Władysław Staszewski w jednej ze scen przedstawienia.