Przemarsz konduktu żałobnego przez plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tle widoczny pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.