Mufti dr Jakub Szynkiewicz modli się nad trumną na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wśród uczestników uroczystości widoczni m.in.: poseł Aleksander Prystor, premier Marian Zyndram Kościałkowski, poseł Walery Sławek, marszałek sejmu Stanisław Car, pułkownik Juliusz Ulrych.