Fragment uroczystości na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Przemawia poseł Walery Sławek.