Uroczystości na dworcu w Dziedzicach: delegacja wojskowa, widoczni m.in. generałowie: Andrzej Galica, Stanisław Szeptycki, Kukliński.