Książka wydana w 1891 roku w Krakowie przez G. Gebethnera.