Poświęcenie lokalu przez księdza Wroniewicza. Widoczni m.in.: malarz Henryk Jackowski (1. z lewej), dyrektor Muzeum Wielkopolskiego Nikodem Pajzderski (2. z lewej), pisarz Zenon Kosidowski.