Irlandzki poemat w tłumaczeniu Adama Pajgeta  wydany w 1860 roku w Warszawie przez K. Bersteina .