Fotografia opublikowana w 1929 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 49, s. 952.