Fotografia opublikowana w 1913 roku w piśmie  „Wieś i Dwór”,  z. 24, s. 32.