Maria Malicka i Zbigniew Sawan w skeczu "Happy end".  Fotografia Stanisława Brzozowskiegp.