Jedna ze scen rewii. W œśrodku widoczni Maria Malicka i Zbigniew Sawan. Fotografia Stanisława  Brzozowskiego.