Fotografia zamieszczona w książce "Ekonomista", 1923, t.3, przed s.1.