Fotografia opublikowana w 1917 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 6, s. 75.