Zbigniew Sawan jako Andrzej (z lewej), Maria Bogda jako Maria, córka komandora (w śœrodku) i Edward Pacewicz.