Zbigniew Sawan jako Cezary Baryka w jednej ze scen filmu.