Fotografia opublikowana w: Księga pamiątkowa ogólno-polskiego zjazdu instytucyj oszczędnościowych, Warszawa 1931.