Prezydent RP Ignacy Mościcki i premier Aleksander Prystor wśród przedstawicieli generalicji i korpusu oficerskiego. Widoczni m.in. generał Kazimierz Fabrycy, generał Józef Kordian Zamorski, generał Aleksander Litwinowicz, generał Aleksander Osiński, generał Gustaw Orlicz-Dreszer, generał Leon Berbecki, generał Felicjan Sławoj Składkowski, generał Czesław Jarnuszkiewicz, generał Stanisław Wróblewski.