Praca wydana w 1870 roku pod kryptonimem autora w Krakowie przez "Kraj".