Rysunek z 1912 roku. Ilustracja  do opowiadania Wiktora Gomulickiego "Malaria".