Czwarty od lewej płk Władysław Rożen. Fotografia ze zbiorów rodzinnych państwa Klary i Krystiana Brodackich.