Uczestnicy spotkania. Od lewej: wicepremier Stanisław Mikołajczyk, minister opieki społecznej Jan Stańczyk (niskiego wzrostu), premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, minister bez teki, gen. Józef Haller, minister prac kongresowych Marian Seyda, minister informacji i dokumentacji Stanisław Stroński oraz minister skarbu Henryk Strasburger.