Powitanie konduktu przez władze miejskie przed Barbakanem. Przemawia wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski. Wśród uczestników uroczystości widoczny m.in.: wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki.