Rycina  opulikowana w 1904 r, w  piśmie „Okólnik Rybacki”, nr 72 jubileuszowy, s. 219.