Ilustracja z publikacji Juliana Bartoszewicza "Królowie polscy: wizerunki. Les portraits des rois de Pologne", wydanej w Warszawie w 1860 roku.