Fotografia Tadeusza Kubiaka ze biorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.