Rycina ze zbiorów willanowskich, opublikowana w książe J. Łoskiego "Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki' wydanej w Warszawie w 1883 roku.