Fotografia J. Buhaka opublikowana w 1927 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 44, s. 893.