Fotografia zamieszczona w 1938 roku w szkicu monograficznym "Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie 1898-1938.", Z. Przyrembel, między s. 48 i 48.