Fotografia z publikacji "Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877-1927. Księga pamiątkowa wydana przez komisję, wybraną z łona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, pod redakcją dr. Maksymiljana Matakiewicza", która ukazała się we Lwowie w  1927 r.  (s. 73)