Fotografia opublikowana w 1911 roku w książce "Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1861-1911", A.Doerman, po s. 122.